Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между SPORTDESIRE.BG и неговите клиенти, и се уреждат правилата за използване на електронния магазин. С натискането на обект, линк или бутон, разположен на уеб сайта, се счита, че сте съгласни с настоящите Общи условия.


2. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

КЛМ Спорт ЕООД е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство. Адресът на дружеството е гр. Плевен, ул."Д. Попов" 10, ЕИК: 114601898, ДДС номер: BG114601898, МОЛ: Бойка Цонкова. Банкова сметка в лева IBAN: BG53STSA93000003899991, Банков Код BIC: STSABGSF, Банка ДСК.

КЛМ Спорт ЕООД администрира интернет страниците sportdesire.bg, www.sportdesire.bg и съответните им поддомейни.

Връзката с КЛМ Спорт ЕООД се осъществява освен на посочения по-горе адрес и на телефони: 064 847 433, 0988 363 103, 0988 726 112 или на имейл адрес: sales@sportdesire.bg


3. ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

Продавач - КЛМ Спорт ЕООД.

Клиент - всяко лице, което използва сайта по какъвто и да е начин.

Сайт - домейнът sportdesire.bg и съответните им поддомейни.

Акаунт - елемент от сайта, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, който позволява само един клиент да прави Поръчка, както и да достига до ограничени части на сайта, където са достъпни допълнителни услуги и историята на някои от действията му.

Поръчка - заявка от клиента, чрез която той заявява намерението си да закупи стоки от сайта.

Стока - всеки предмет на договора за покупко/продажба от сайта.

Договор - всеки договор, сключен от разстояние между продавач и клиент, за покупко/продажба на стоки от сайта. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

Съдържание - Цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; Съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на продавача и обратното; Информацията, свързана с продукти, услуги, такси, приложими от трети лица, с които продавачът има сключен под някаква форма партньорски договор.

Бюлетин, Брошура, Съобщение - информационни средства, касаещи продукти и/или услуги в търговските обекти и/или сайта на продавача, без обвързване с предоставената информация.

Плащане - събиране или възстановяване на парични средства, резултат от продажба на продукт.4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия определят условията, при които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между страните.

Общите условия са задължителни за всички клиенти на сайта и използването му означава, че клиентът се е запознал внимателно с тях при всяко негово използване.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно и по всяко време от продавача. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние.

Продавачът си запазва правото да прекрати или откаже регистрация на клиент, без оглед на причината и без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.

Възможността за поръчка е за територията на Р. България, за лица над 18 години. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на акаунт лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години).

Продавачът уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките или дизайна на стоките. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на продавача за такива несъответствия.

Характеристиките, описанията и цените на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на продавача за такива несъответствия.

Продавачът си запазва правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции без предварително известяване на клиентите.

Продавачът не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта, поради всякакви причини.

Продавачът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.

Възможно е сайтът да съдържа линкове към други сайтове, като продавачът не носи отговорност за информацията и политиките на тези сайтове.

Продавачът и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

Продавачът не начислява допълнителни разходи за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, от това не произтича недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.


5. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

С изпращането на поръчка в сайта или по телефона, клиентът се съгласява да получи съответната стока от продавача срещу заплащане.

Продавачът уведомява клиента по телефон или имейл за регистрирането на поръчката, както и за всеки етап от нейната обработка, което няма смисъл на приемане, потвърждаване, поемане на ангажимент за изпълнение. В този смисъл продавачът има право да не достави част или всичките стоки по поръчката. Тогава единствената отговорност на продавача е да върне предварително взетите суми по поръчката, ако има такива.

Договорът от разстояние се счита за сключен в момента на получаване на имейл или обаждане по телефон, че поръчката е предадена за доставка.

Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.


6. ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент.

Продавачът може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. Продавачът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включено ДДС.

Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи преди завършването на поръчката Продавачът ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.

Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.

При представянето на стоките продавачът си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

Продавачът си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиента.

Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв.

Продавачът не гарантира наличността на никой продукт, който може да бъде закупен от сайта.

Продавачът може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от продавача.7. ПОРЪЧКА

Клиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки в кошницата за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.

Завършвайки своята поръчка, клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.

Стоките са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.

Наличността на всеки продукт и съответно наличностите за размер на продукт са показани в дясната част от страницата с информацията за продукта. Продавачът си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката.

До момента на доставка продавачът може да откаже да изпълни направена поръчка, като предварително уведоми за това клиента, без никакви последващи отговорности или задължения за всяка от страните. Тогава доставчикът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента и продавача.

С изпращането на поръчката клиентът дава право на продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, но не само.

Клиентът се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като продавачът се свърже с него по телефон или e-mail.

Клиентът може да откаже направена поръчка до момента на доставката на стоката. Като това може да стане през личния акаунт от момента на регистрация на поръчката до започването на изпълнението й и/или на телефони: 064 847433, 0988 363 103, 0988 726 112 или на имейл адрес: sales@sportdesire.bg до момента на изпращане на стоката.


8. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Съгласно договора за дистанционна продажба можете да върнете продукта при ненарушен търговски вид без обективна причина за рекламация в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиентът приеме последната стока. При използване на куриер за връщане на стока на продавача транспортните разходи са за сметка на изпращача.

Също така можете да изискате връщане на стоката при следните ситуации:

Наличие на несъответствие с описанието, което сте прочели на сайта. В този случай имате право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с нова и корекция на разликата в цената. Разходите за връщане на стоката се поемат от продавача.

Нарушена опаковка, повреден продукт, произодствен дефект - до 24 часа от получаването. Можете да изискате замяна на стоката още при получаването, ако установите, че е в лош търговски вид или до 24 часа след получаването, ако стоката има дефект и не съотвества на Договора за покупка. В този случай разходите по връщане на продукта се поемат от продавача.

Объркана стока при доставката. Ако установите, че стоката, която Ви доставя куриера е различна от тази, която сте поръчали, можете да я върнете на куриера, за да бъде изпратена коректна. Разходите за доставка се поемат от продавача.


Клиентът е задължен да информира продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (формуляр за Връщане на продукти, e-mail или други) в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ/Връщане на продукти/.

При проблем със закупените стоки можете да се свържете с нас на телефони: 064 847433, 0988 363 103, 0988 726 112 или на имейл адрес: sales@sportdesire.bg

В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените на продавача суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.

Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки.

Възстановяването на сумата се извършва по банков път или чрез наложен платеж в офиса на куриера, или на място в магазина на адрес 5800 Плевен, ул."Васил Левски" 114.

Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на продавача преди изтичането на 14 дневния срок.

Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

В случай, че поръчана и предварително платена стока от клиента не може да бъде доставена от продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за прекратяване на договора.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;

когато не е изпълнено условието при поръчани повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт да е разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани;


Условия за връщане или замяна:

Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;

Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка, транспортна опаковка и всички документи, с която е била доставена;

Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания и други външни белези;

Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;

Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;


Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да откажем приемането и възстановяване на платената сума.
 

9. ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

Цените на стоките предлагани за продажба на сайта sportdesire.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.

Обикновено начините на плащане, които предлага продавача са: в брой, с карта, банков превод и наложен платеж.

Продавачът издава фактура или касов бон за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока. Клиентът се съгласява да получи фактурата/касовия бон физически заедно със стоката.

Ако клиентът желае фактура, е длъжен да предостави цялата необходима информация в съответствие с действащото законодателство за издаването й. В противен случай продавачът издава Касов бон.

За правилното съставяне на фактура, клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в поръчката, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът носи цялата отговорност за верността на предоставените данни.

Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.

Клиентът се съгласява, че продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

В случай, че продавачът не получи плащане съгласно избрания от клиента начин, продавачът има право да счита поръчката за невалидна.


10. ДОСТАВКА

Продавачът доставя поръчаните стоки чрез куриерска фирма Интерлогистика или Спиди на посочен от клиента адрес, на посочен от клиента офис на куриерската фирма или на място в магазина на адрес гр. Плевен, ул."Васил Левски" 114 в зависимост от избора на клиента.

Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.

Предлаганите стоки са съпроводени с необходимите документи и опаковка.

Времето за доставка обикновено е средно от 1 до 3 работни дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, продавачът се задължава да информира за това клиента.

Цената на куриерската услуга за доставка на поръчки се заплаща от клиента и е от 5 лв. до 6 лв. в зависимост от избраната куриерска фирма. Във всички случаи преди завършването на поръчката продавачът ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати (ако има такива).

Детайлите по отношение на доставката на стоките не представляват договорно задължение от страна на продавача за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Съответно клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от продавача, че ще достави стоката не е спазена.

Доставките се извършват от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа и събота между 09.00 и 13.00 часа, с изключение на празнични дни. Изключение може да има за населени места със специален график на обслужване.

При доставка с куриер Спиди в деня на доставка ще получите SMS от куриера, че имате пратка за получаване. Ако не бъдете намерен на уречените ден и място и няма друго лице, което да приеме пратката вместо Вас, куриерът оставя стикер, че е идвал и координати, на които да се свържете с него. Пратката се връща в офиса на куриера до поискване от Ваша страна. Ако и на следващия ден не се свържете с нас или куриерската фирма, приемаме поръчката за анулирана. Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката преди да плати на куриера.

Продавачът или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят клиента по телефона или имейл, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

Всички стоки са застраховани до момента на получаване и пристигат с документи за гаранция (за обувки), касова бележка (или фактура, ако има изискана такава).

Клиентът се съгласява, че удостоверяването за получената стока може да се извърши от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента - страна по договора.

Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от продавача или куриера и, ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно продавача.

Рискът от загуба или повреда на закупените продукти преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от избраната от продавача компания за куриерски услуги приеме стоките.11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА


Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.12. ГАРАНЦИИ

Стоките, които продавачът предлага, са с гаранция за Съответствие, съгласно действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, за тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, продуктите може да притежават и допълнителна Търговска гаранция. Това ще бъде упоменато в описанието на продукта на сайта и в Гаранционната карта, съпътстваща стоката, в която ще присъстват и точните Условия за гаранцията.

Наличието на такава Търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба.

Гаранционните карти се издават от продавача.

Стоки с дефект се приемат за рекламация в магазина на адрес 5800 Плевен, ул."Васил Левски" 114. Стоките трябва да са с всички документи за покупка, гаранционна карта, оригинал или копие на платежния документ или фактура, подробно описание на проблема. Процедурата за предоставяне на гаранционно обслужване е следната:

Приемане на рекламация: Дефектните продукти трябва да бъдат доставени в магазина на адрес 5800 Плевен, ул."Васил Левски" 114 лично или с куриерска фирма. Доставката с куриерска фирма е за сметка на изпращача.

Установяване на дефект: След получаването на продукта, той се завежда в книгата за рекламации и се изпраща на вносителя за одобрение на рекламация. Извършват се необходимите действия за отстраняване на дефекта.

Изпълнение на гаранцията: Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат отремонтиране на продукта, замяна, възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение.

Връщане на стоката към клиента: След привеждането на продукта в изправно състояние, той може да бъде получен в магазина на адрес 5800 Плевен, ул."Васил Левски" 114 или да бъде изпратен обратно до адреса по куриер.


Гаранционният срок се удължава с времето, което е било необходимо за удовлетворение на рекламацията. Този интервал се счита от момента на постъпването в магазина до предаване на продукта на потребителя.

Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е до 30 дни.

В случай, че клиентът получи стока без гаранционна карта (за обувки), документ за покупка или друг проблем е длъжен да сигнализира на телефони: 064 847433, 0988 363 103, 0988 726 112 или на имейл адрес: sales@sportdesire.bg в срок до 48 часа от получаването на стоката. В случай, че клиентът не уведоми продавача за липсата в този срок, ще се счита, че такива са били предоставени от продавача.13. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители.14. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички търговски марки, цитирани в сайта, принадлежат на техните собственици.

Цялото съдържание, до което клиентът получава достъп, е защитено от договора, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между продавача и клиента или трета страна.

Договорът от разстояние не дава разрешение на клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното съгласие на  продавача.

 

15. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на продавача, могат да бъдат използвани от същия за всякакви законосъобразни цели без да е необходимо продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.

Продавачът може без съгласието на клиента да събира други данни като, но не само IP адрес, операционна система, време за посещение, място, от което е достъпен сайта, име и версия на уеб-браузъра и други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до сайта.

Клиентът може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено, посредством възможностите за контакт с продавача.

Предоставяйки свои лични данни на продавача като, но не само имейл, телефон, клиентът дава съгласието си с него да се свързва както продавача така и трети лица, които са партньори на продавача.

Клиентът e отговорен за опазването на поверителността на неговата парола и акаунт и е отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт.16. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които продавачът може да изиска са име, фамилия, имейл, телефон и адрес с цел коректно организиране на доставката на избраните продукт/и чрез куриерска фирма.

Личните данни, получени за обработка от потребителите, се съхраняват на сървъри, достъпът до които се осъществява посредством SSL сертификати с удостоверител Геотръст.

При извършване на поръчка потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат включени в базата данни и обработвани, архивирани, използвани без териториално и/или времево ограничение от продавача, по електронен път за цели като: Доставка, потвърждение, фактуриране на поръчани стоки; Проверка, потвърждаване, обработване на плащания и трансфери; Осигуряване на гаранционно обслужване на стоките; Изпращане на брошури, известия и съобщения, промоции, реклама и маркетингови цели; Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчката; Контактуване с Клиенти; Статистически цели; Обслужване на клиенти;

Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.

Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на съответните държавни органи, на основание и в рамките на закона, и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

Клиентът се съгласява и разрешава на продавача да предоставя личните му данни на други дружества, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона и, с които е в партньорски взаимоотношения. Такива дружества са куриери, банкови и финансови институции, застрахователни дружества, доставчици на маркетингови услуги, относно предлаганите стоки.17. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

Продавачът не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва съдържанието на сайта.

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на сайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

Продавачът не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.

Продавачът не предлага никакви гаранции, че стоките и услугите ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента.

Продавачът при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е щети, в това число, но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

Във всички останали случаи отговорността на продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена от клиента стока.18. РЕКЛАМА

При създаване на акаунт, клиентът се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от продавача.

Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: Чрез използването на специална част в акаунта си; Чрез обаждане на контактите на продавача; Писмено на имейл.

С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса.

Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на съобщения и кратки текстови съобщения, чрез обаждане на контактите на продавача или писмено на имейл.

Продавачът си запазва правото да избира към кого да изпраща такава информация, както и да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.

Продавачът не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.

Отказът за получаване на специални предложения и известия не означава отказ от настоящия договор.19. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.20. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

С използването, посещението, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, или услуга, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, клиентът се съгласява с тези Общи условия.

Споровете, които могат да настъпят между клиент и продавач ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.